• Konferencja
  Warszawa, Hotel Golden Tulip
  15 - 16 marzec 2016
  Kadry
  Płace 2016

 

O konferencji - Kadry Płace 2016

Russell Bedford Akademia zaprasza Państwa na przegląd aktualnych i planowanych przepisów z zakresu kadr i płac w 2016 roku.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony zostanie omówieniu najnowszych zmian w prawie pracy oraz ich konsekwencji w praktyce, w tym bardzo istotnej kwestii związanej ze zmianą przepisów w zakresie rozwiązywania umów o pracę, która wchodzi w życie 22 lutego 2016 roku. Podczas pierwszego dnia konferencji dodatkowo prowadzący poruszą  kwestie opodatkowania i zwolnienia przychodów pracowniczych.

Na zakończenie pierwszego dnia zaprosimy Państwa do teatru.

Nie mniej ciekawy będzie drugi dzień konferencji, podczas którego poruszone zostaną zagadnienia związane z czasem pracy, potrąceniami z wynagrodzeń i zasiłków chorobowych w 2016 r. oraz korektami dokumentacji płacowych i konsekwencjami dla rozliczeń z ZUS i US, do których na 2016 rok warto być przygotowanym.

Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów i praktyków, na co dzień zajmujących się omawianą tematyką, m.in. mec. Annę Telec, dr Macieja Chakowskiego czy mec. Przemysława Ciszka.

Udział w wydarzeniu stanowi doskonałą okazję do uzupełnienia wiedzy o aktualny stan prawny, dobre praktyki czy poznania uczestników konferencji oraz wzajemną wymianę doświadczeń.

Konferencja skierowana jest do  pracowników działów kadr i płac, księgowych zajmujących się kwestiami rozliczania płac czy kadr oraz do wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

Prelegenci

Cały zakres tematyczny przedstawią Państwu najlepsi specjaliści na rynku, na co dzień zajmujący się problematyką kadr i płac, którzy oprócz perfekcyjnego przygotowanie merytorycznego, na co dzień prowadząc liczne szkolenia z tego zakresu.

 • Mec. Anna Telec

  Anna Telec - Radca prawny, założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Były wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy. Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, pracowników działów personalnych i HR. Była także wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, a obecnie wykłada w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy na łamach m.in. “Rzeczpospolitej”, “Gazety Prawnej”, Wydawnictwa C.H.Beck, Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Redaktor merytoryczny poradnika dla pracowników działów personalnych “Płace w Firmie” wydawanego przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Współautor Komentarza do Kodeksu pracy pod redakcją dr. Krzysztofa Walczaka Wydawnictwo C.H.Beck. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie z zakresu prawa pracy.

 • dr Maciej Chakowski

  Jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest adiunktem i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m. in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy m. in. współautorem dwóch komentarzy do Kodeksu pracy. Specjalizuje się w tematyce zbiorowego prawa pracy, prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi i radami pracowników. Współpracował m. in z: Getin Noble Bank S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Sygma Banque SA, Polskie Zakłady Lotnicze Świdnik S.A., General Electric Company Polska Sp. z o.o., Budimex S.A.

 • Mec. Przemysław Ciszek

  Mec. Przemysław Ciszek – jest wspólnikiem w C&C Chakowski & Ciszek, radcą prawnym i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

 • Anna Kopyść

  Wieloletni praktyk - czynny specjalista ds. kadr i płac, doradca prawa pracy. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę. W Russell Bedford zajmuje się projektami szkoleniowymi w obszarze tematyki płac, ubezpieczeń społecznych i zasiłków. Zajęcia prowadzi w formie warsztatowej, kładąc nacisk na praktyczne rozwiązywanie problemów, analizę przypadków i aktywność uczestników. Autor publikacji z zakresu płac, zasiłków, ubezpieczeń społecznych i zfśs.

 • Katarzyna Smulczyk

  Wieloletni praktyk – czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczony i ceniony trener, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę. Prowadziła szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego oraz wykładała na studiach podyplomowych „Kadry i płace” na Uniwersytecie Łódzkim.

 • Mec. Alicja Biernat

  Adwokat. Posiada blisko dziesięcioletnie doświadczenie w praktycznym doradztwie z zakresu prawa pracy. Właściciel kancelarii prawa pracy. Wspiera klientów polskich i zagranicznych w przygotowaniu strategii związanych ze zwolnieniami pracowników, kształtowaniu relacji z pracownikami. Pomaga klientom w negocjacjach ze związkami zawodowymi, procedurach zmiany układów zbiorowych, przejęciach pracowników i restrukturyzacjach pracowniczych. Doradza również jak optymalizować czas pracy i wynagrodzenia, tworzyć prawidłową i funkcjonalną dokumentację pracowniczą, a także regulaminy pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Doświadczenie zdobywała m.in. w kancelariach Ernst & Young oraz TGC Corporte Lawyers. Była także specjalistą w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi szkolenia i prelekcje z zakresu prawa pracy, jest autorką publikacji w dziennikach ogólnopolskich.

 • Paweł Ziółkowski

  Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

Program

Rozpoczęcie konferencji za
Countdown
expired

Konferencja Kadry-Płace 2016

Warszawa, 15-16 marzec 2016, Hotel Golden Tulip

Dzień 1 - 15 marzec 2016

9:30-10:00

Przywitanie, rejestracja uczestników oraz kawa powitalna

10:00-11:15

Nowe przepisy kodeksu pracy o umowach terminowych 2016

 • Ograniczenie czasowe i ilościowe dla umów na czas określony
 • Sposoby na obejście ograniczeń czasowych i ilościowych - praktyka
 • Nowe okresy wypowiedzenia, nowe przepisy przejściowe, praktyka stosowania
 • Nowych katalog umów o pracę w polskim prawie
 • Pułapki dla pracodawców w przepisach przejściowych – praktyka stosowania
 • Problem trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji umów o pracę

Prowadzący: dr Maciej Chakowski

11:15-11:30

Przerwa kawowa

11:30-12:45

Dobre praktyki rozwiązywania umów o pracę z uwzględnieniem najnowszych zmian i orzecznictwa

 • Zmiana długości okresu wypowiedzenia w umowach na czas określony
 • Konsekwencje zmian w szeregu uregulowań Kodeksu pracy – porównywanie i praktyka stosowania
 • Konsekwencje zmian w innych ustawach
 • Umowa o pracę na czas określony a przyczyny rozwiązania stosunku pracy

Prowadzący: Mec. Alicja Biernat

12:45-13:30

Lunch

13:30-14:30

Urlopy i inne nieobecności związane z rodzicielstwem w 2016 r

 • Konsekwencje likwidacji dodatkowych urlopów macierzyńskich
 • Nowe wymiary urlopów rodzicielskich
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
 • Odroczony termin wykorzystania części urlopu rodzicielskiego
 • Urlop ojcowski po nowemu
 • Opieka nad dzieckiem – dni czy godziny?

Prowadzący: Paweł Ziółkowski

14:30-14:45

Przerwa kawowa

14:45-16:00

Opodatkowanie i zwolnienia pracowniczych przychodów

 • Rodzaje przychodów pracowniczych
 • Moment powstania przychodów
 • Wykładnia Trybunału Konstytucyjnego
 • Samochody służbowe
 • Abonamenty medyczne
 • Imprezy
 • Szkolenia
 • Podróże służbowe
 • Umundurowanie
 • Świadczenia BHP
 • Świadczenia z ZFŚS
 • Opieka nad dziećmi

Prowadzący: Paweł Ziółkowski

16:00-16:30

Panel dyskusyjny

 

Dzień 2 - 16 marzec 2016

9:30-10:00

Przywitanie, rejestracja uczestników oraz kawa powitalna

10:00-11:15

Czas pracy w 2016 r.

 • Planowanie czasu pracy - normy , wymiar,
 • Ruchoma doba
 • . Indywidulany rozkład czasu pracy,
 • Praca w "sobotę"
 • Praca w niedzielę i święto.

Prowadzący: Mec. Anna Telec

11:15-11:30

Przerwa kawowa

11:30-12:45

Zarządzanie czasem pracy a koszty organizacji - aspekty prawne i organizacyjne

 • Dlaczego elastyczne planowanie jest najważniejszym elementem zarządzania czasem pracy?
 • Dlaczego "sztywne" harmonogramy czasu pracy są niebezpieczne dla organizacji po zmianach prawa pracy w 2013 r.?
 • Zarządzanie czasem pracy - oszczędności, które zależą od rozwiązań HR i osób zarządzających pracownikami
 • Transfer 100% dodatków za pracę dodatkową w dodatki 50%
 • W jaki sposób zarządzać czasem pracy w firmach, w których pracowników jest za mało (np. czterobrygadowa organizacja czasu pracy)

Prowadzący: Mec. Przemysław Ciszek

12:45-13:30

Lunch

13:30-14:30

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków chorobowych w 2016 r.

 • Potrącenia w trybie egzekucyjnym i pozaegzekucyjnym: kwota wolna i limity potrąceń
 • Postępowanie pracodawcy przy zbiegu egzekucji z uwzględnieniem zmian od września 2016 r.
 • Potrącenia wypłat z ZFŚS a treść zajęcia komorniczego
 • Różnice w dokonywaniu potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków
 • Odliczenia danin publicznych, kwot zasądzonych wyrokiem, za wadliwe wykonanie pracy,  nadpłaty pensji
 • Egzekucja wypłat z umów cywilnoprawnych 

Prowadzący: Anna Kopyść

14:30-14:45

Przerwa kawowa

14:45-16:00

Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

 • Najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji ZUS, powody korygowania dokumentów do ZUS
 • Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przez ubezpieczonego
 • Jak dochodzić od pracownika niesłusznie wypłaconego wynagrodzenia?
 • Wpływ korekty na deklaracje ZUS
 • Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
 • Skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika
 • Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika
 • Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez byłego pracownika
 • Inne obowiązki wynikające ze sporządzenia korekt
 • Kiedy jest obowiązek korygowania dokumentacji podatkowej?
 • Terminy na dokonanie korekty

Prowadzący: Katarzyna Smulczyk

 

Organizator

Główny partner medialny

Partnerzy

Informacje organizacyjne

Miejsce konferencji

Hotel Golden Tulip, Warszawa

Cena promocyjna do 20 lutego 2016

1490 zł netto + VAT

Cena regularna

1690 zł netto + VAT

Cena dla osób już uczestniczących w szkoleniach Russell Bedford

1190 zł netto + VAT

Cena zawiera

 • materiały konferencyjne
 • notatnik, długopis i torby
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat
 • spektakl "Kolacja Kanibali", godz. 19.30, Teatr Poloni

Pliki do pobrania

lub zgłoś się on-line poprzez stronę organizatora

 

 

 

Organizator

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.

Warszawa, ul. Marynarska 11
NIP: 521-369-56-55
tel: +48 22 276 61 80
szkolenia.russellbedford.pl

Kontakt

Dla uczestników

Anita Majkowska
Starszy Spcjecjalista ds. Szkoleń
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 22 276 61 84
kom: +48 533 339 817

Dla partnerów i sponsorów

Angelika Kozłowska
Specjalista ds. Marketingu i Szkoleń
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator zastrzega, że ze względów losowych lub dbając o dobro i wygodę Klientów, może zmienić Hotel w którym odbędzie się konferencję na identyczny lub wyższy standard.